Obiekty różne

Laboratorium optyczne Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Fizyki

Przebudowa pomieszczeń na poziomie - 1 budynku Wydziału Fizyki UW na laboratorium wykorzystywane do badania kwantowych własności swiatła. Specyfika obiektu wymagała odizolowania pomieszczeń od drgań wywoływanych przez żródła zewnetrzne poprzez wykonanie masywnych płyt posadzkowych oraz wykonanie izolacji akustycznych, termicznych i wibroizolacyjnych.

  • wykonanie instalacji elektrycznych, sieci komputerowej i telefonicznej, sanitarnych, instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz ze sterowaniem automatyką BMS, instalacje wody lodowej, spręzonego powietrza oraz suchego azotu,
  • dostawa i montaż zewnętrznych urządzeń technicznych(agregat wody lodowej, skraplacz), odizolowanych ekranem dźwiekochłonnym,
  • prace rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe

 

Copyright łunibud 2010©

Projekt i wykonanie: webmedio