Obiekty różne

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 na funkcję wystawienniczo-biurową

  • nowoczesna stylistyka wystroju odpowiadająca charakterowi reprezentowanej branży, (sala wystawowa do 45 osób, pomieszczenia biurowe)
  • kompleksowe odnowienie elewacji – czyszczenie i konserwacja fasady kamiennej: okładzin z piaskowca i cokołu granitowego,
  • podbicie istniejącej ścianki fundamentowej wraz z wymianą  witryny aluminiowej,
  • wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, instalacja p.poż, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego (oświetlenie pomieszczeń wystawowych – oprawy projektorowe na szynoprzewodach), instalacja strukturalna, gniazd komputerowych, instalacja c.o. , wentylacji i klimatyzacji,
  • prace były prowadzone w czynnym obiekcie wpisanym do ewidencji zabytków.

Copyright łunibud 2010©

Projekt i wykonanie: webmedio